+359 88 9533 333
София, бул. “Г. Тотлебен” 2, вх. Б

Работа като брокер

какво е брокер на недвижими имоти?

Брокерът е лице, което посредничи при търговски сделки. В България е прието лицата, занимаващи се с посредничество при сделки с недвижими имоти, да се наричат брокери. За момента няма законови изисквания към хората упражняващи професията. Това е причината с недвижими имоти да се занимават много некомпетентни хора създавайки лош имидж на професията. В момента за да се извършва посредничество с недвижими имоти е необходимо единствено юридическо лице(фирма). 

Ние смятаме, че е необходимо да бъдат въведени правила за работа, с които да се извърши регулация на пазара. Това ще помогне да се ограничат множеството нелоялни практики, а потребителите ще получават по-качествена услуга.

Какви услуги извършва брокера?


Брокерът извършва една от следните услуги:

– посредничество за продажба на недвижим имот;

– посредничество за покупка на недвижим имот;

– посредничество за отдаване под наем на недвижим имот;

– посредничество за наемане на недвижим имот;

Срещу осигуряване на съответната услуга агенцията получава комисиона, представляваща процент от цената на имота.

колко получава брокера?


При извършване на посредническа услуга агенцията получава комисионна, а брокерът получава процент от нея. 

Най-често при продажба на имот тя е в размер на три процента от продажната цена, а при посредничество за отдаване под наем е половин наем. 

Комисионата се заплаща от клиента, за когото е извършена услугата. Когато един брокер представлява двете страни(купувач и продавач респективно наемател и наемодател), той извършва услуга и на двете страни и на практика получава две комисионни. 

Процентите на брокерите варират в доста широки граници. Дълги години те започваха от 25% в големите агенции и стигаха до 50% в по-малките при определени условия. В последните години се появиха по-разнообразни форми на заплащане включващи намаляване на ангажиментите на агенцията и значително увеличаване на комисионната на брокера. Няколко големи агенции предлагат и закупуването на франчайз. 

В сайтовете за работа може да се натъкнете на всякакви небивалици като заплата 6000лв. и т.н., каквато всъщност НЯМА – сами може да прецените дали си струва да кандидатствате за работа на място в което от самото начало започват с лъжи. 

Агенция „Софиянец“ предлага много разнообразни форми за заплащане на брокерите които може да договорите в лична среща при нас.

искате ли да опитате?


 На пръв поглед неблагодарна и с несигурни доходи професията на брокера е една от малкото професии, при която успехът зависи до голяма степен от личните качества, усилия и упоритост и дава възможности за много големи доходи, но тя не е за всеки – трябва да се въоръжите с търпение и да развиете много лични качества, като постоянство, съобразителност, както умения за работа с хора и най-вече търговски умения. През тридесет годишната ни практика сме срещали хора за които работата като брокер е изключително подходяща, още по времето на обучението те започват да реализират сделки. С част от тях продължаваме да работим като това се превърна в професия на живота им, а с други сме развили дългосрочно и успешно сътрудничество. 

Ако смятате, че сте такъв и имате желание да се развивате в тази област, от нас ще получите отлично обучение! 

Моля, прочетете Курс за брокери!

ЗА КОНТАКТИ:

Константин Пандов – Управител
тел. 0889533333